Jag har gjort en del efterforskningar och funnit en del information om den tågolycka som inträffade i Skultorp 1965. Själva olycksförloppet är tämligen klart. Ett extrainsatt snälltåg mellan Göteborg och Stockholm leddes, av misstag, in på ett sidospår vid Skultorp. Sidospåret ledde till plattformen vid Skultorps tågstation. På stationen stod redan ett ordinarie persontåg (p124) mellan Göteborg – Hallsberg, som precis stannat för ett korta uppehåll i Skultorp. Snälltåget höll en hög hastighet, och hann därför inte att stanna. Olyckan var ett faktum.

10 personer omkom, de flesta barn och ungdomar från Skövdetrakten. Mellan 37-56 personer skadades (uppgifterna varierar, men 56 personer ska åtminstone blivit förda till lasarett). Samtliga omkomna satt i det tåg som blev påkört (p124), flertalet i näst sista vagnen. Med dagens moderna vagnar hade knappast någon dött, men då, under 1960-talet, bestod en stor del av SJ:s persontåg av trävagnar. Näst sista vagnen var just en sådan trävagn, medan den sista vagnen var av metall. Metallvagnen klarade sig tämligen bra, men den kom vid kollisionen att trycktas i framförvarande trävagn, som trasades sönder.

Signalen innan Skultorps station hade visat stopp (rött), och det fanns inget system som förhindrade att en lokförare körde mot rött. Efter Skultorpsolyckan påbörjades arbetet med att utveckla ATC, som skulle förhindra liknande olyckor. Genom ATC blev skulle det bli omöjligt att köra förbi en stoppsignal.

Studerandet av tågolyckan kommer med stor sannolikhet att resultera i en bok, eller i någon annan form av skrift. Jag befinner mig fortfarande i ett planeringsstadie. För ett par veckor sedan kontaktade jag SJ, och fick där bekräftat att de stängt sitt arkiv. Materialet hade getts till Riksarkivet. Jag vände mig dit, och fann att de har en hel del information, men tyvärr är dokumenten tämligen oöverskådliga. Den slutgiltiga rapporten om olyckan saknas dock. Orsaken kan vara hårda gallringar av arkiven, men med lite tur finns den kvar på mikrofilm. Även andra delar av dokumentationen finns idag endast kvar på mikrofilm, och de är bökiga att ta del av.

Jag vände mig även till Stadsbiblioteket i Skövde. Många stadsbibliotek har ju kvar gamla tidningar på mikrofilm, men tyvärr gick jag bet. De hänvisade mig vidare till stadsmuseet och SLA. Svar från dessa har dock uteblivit.

Via ett antikvariat lyckades jag komma över ett nummer av SE från 25 februari 1965 (fem dagar efter olyckan) och hela den artikeln finns i ett tidigare blogginlägg. Jag har även kommit över två andra tidningsartiklar, men har ändå förhoppningar om att komma över fler. Jag vet även att SVT ska ha, eller åtminstone har haft, rörliga bilder från olyckan.