Sommaren är över för den här gången. Nu kommer regnens och ovädrens tid. Och förresten, om tolv timmar sitter jag i föreläsningssalen.